Lai garšo!

Kur var iegātāties 'Kaziņas Bonijas sieru" 

  • Sieru katru dienu var iegādāties saimniecībā "Sniķeri", Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā (iepriekš lūdzu piezvanīt)
  • Sestdienās "Kaziņas Bonijas siera" stendu var pamanīt dažādos mājražotāju tirdziņos
  • Iespējama piegāde Rīgā, Madonā, Siguldā u.c. (iepriekš vienojoties)
     

 .